عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن معمای تصویری پیدا کردن تعداد مربع ها

عکس های خفن معمای تصویری پیدا کردن تعداد مربع ها

معمای  پیدا کردن تعداد مربع ها در عکس در تصویر بالا چند مربع وجود دارد؟ ۱: ۱۷ مربع     ۲: ۱۸ مربع    ۳: ۱۹ مربع    ۴: ۱۲ مربع ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ پاسخ معمای مربع‌های پنهان: با روش‌های ساده‌ای مثل رنگ‌آمیزی مربع‌ها […]