عکس: سایت تفریحی پاترویت

زمان ثبت نام مجدد خرید سربازی

زمان ثبت نام مجدد خرید سربازی

مرحله بعدی خرید سربازی, ثبت نام سربازان فراری, مرحله بعدی ثبت نام خرید سربازی مشخص شد,سخنگوی نیروی انتظامی از اجرای مجدد ثبت نام برای طرح جریمه ریالی سربازی
عکس ایرانی