عکس: سایت تفریحی پاترویت

اگر قصد دارید موهایتان را بلوند کنید این نکات را بخوانید

اگر قصد دارید موهایتان را بلوند کنید این نکات را بخوانید

به دست آوردن رنگ بلوند دلخواه شاید کمی سخت باشید.حتی با نشان دادن عکس های رنگ موی بلوند به آرایشگر امکان دارد که او نتواند رنگ مناسب را ایجاد کند و موهای شما را شاید برنجی، سفید، زرد روشن یا مصنوعی از آب در آورد.   از ریک ولمن که رنگ‌کار و متخصص موهای بلوند […]
عکس زن