عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن معمای ریاضیات : معمای 6 عنکبوت

عکس های خفن معمای ریاضیات : معمای 6 عنکبوت

معمای جالب عنکبوت ها, تست هوش, معمای ریاضیات شش عنکبوت با شماره های ۱ تا ۶ روی تار عنکبوتی به شکل بالا زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه است. برای مثال عنکبوت ۱ با عنکبوت های ۲و ۴و ۶ همسایه است. معما با جواب, معمای تصویری   در ابتدای روز […]