عکس: سایت تفریحی پاترویت

آموزش خواندن نماز آیات و احکام نماز آیات

آموزش خواندن نماز آیات و احکام نماز آیات

نماز آیات | نماز آیات چند رکعت است؟ | روش خواندن نماز آیات | احکام نماز آیات | حکمت نماز آیات نماز آیات چند رکعت است؟ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.   طریقه خواندن نماز آیات: اولین روش خواندن نماز آیات: […]

اخبار

مرکز فیلم