Posts Tagged ‘تست’

معرفی نرم افزار تست سرعت اینترنت

معرفی نرم افزار تست سرعت اینترنت معرفی نرم افزار تست سرعت اینترنت Speedtest نرم افزاری است که می توانید با استفاده از آن سرعت اینترنت خود را بسنجید. برای تست سرعت فقط یک لمس کافی است و در کمتر از ۳۰ ثانیه می توانید نتیجه آن را ببینید. میلیون ها نفر از کاربران از این […]

More »

تست مقاومت جالب ایفون۵se

تست مقاومت جالب ایفون۵se به گزارش زیرمیزی;به نظر میرسد که ایفون ۵se حتی نسبت به ایفون های قبلی نیز مقاومت بیشتری از خود درباربر تغییرات شدید دما یا وارد شدن اب نشان میدهد. در این ویدئو ابتدا ایفون را درون یک کاسه پر از اب می اندازند و حدود ده ثانیه صبر میکند تا مطمئن […]

More »

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها تست هوش تصویری, پیدا کردن سطوح, معمای مکعب ها در شکل بالا تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟ ◊◊◊ […]

More »

تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصویر

تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصویر تفاوت های بین دو عکس را پیدا کنید تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابید بازی تفاوت ها, تفاوت ها را پیدا کن ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ جواب تست هوش تفاوت ها را بیابید : […]

More »

تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر

تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر سعی کنید اختلاف های درون دو عکس را پیدا کنید بازی اختلاف تصویر تفاوت ها را پیدا کن ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جواب تست هوش تفاوت ها: بازی پیدا کردن […]

More »