Posts Tagged ‘تلگرام تهرانی’

مسنجر تلگرام باعث طلاق زن و مرد تهرانی شد!

مسنجر تلگرام باعث طلاق زن و مرد تهرانی شد! شوهر جوان به دلیل چت کردن با دختر غریبه در تلگرام و ایجاد مزاحمت برای او باعث جدایی همسرش شد… زن جوان وقتی دید که شوهرش برای یک دختر مزاحمت ایجاد کرده است راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد.چندی پیش زن جوانی با مراجعه […]

More »