Posts Tagged ‘دقیقه! گو،’

درآمد بازی پوکمون گو، ۱۰,۰۰۰ دلار در دقیقه!

درآمد بازی پوکمون گو، ۱۰,۰۰۰ دلار در دقیقه! درآمد بازی پوکمون گو، ۱۰,۰۰۰ دلار در دقیقه! درآمد بازی پوکمون گو رقم عجیبی را نشان می‌دهد، ۱۰,۰۰۰ دلار در هر دقیقه، می‌تواند درآمدی رویایی باشد.   بی‌شک دیگر بازی پوکمون گو تبدیل به یک نقطه عطفِ آشکار در فرهنگ عمومی مردم سراسر جهان شده است. اگر […]

More »