Posts Tagged ‘روز +عکس’

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس

يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس يک روز خوب “فریبا نادری” در كنارِ فرشته ها!! +عکس فریبا نادری بازیگر ۳۲ ساله کشورمان عکس جدید از خودش در کنار کودکان بی سرپرست منتشر کرده است. فریبا نادری فریبا نادری بازیگر کشورمان به دیدار کودکان ناتوان جسمی در یک مرکز نگهداری کودکان در […]

More »

حال و روز "سحر قریشی" با پای شکسته! +عکس

حال و روز “سحر قریشی” با پای شکسته! +عکس قریشی با فیلم «رسوایی» و «آبنبات چوبی» در جشنواره فیلم فجر حاضر بود. سحر قریشی سحر قریشی عکس زیر را منتشر کرد و توضیح داد که سرصحنه فیلمبرداری است. سحر قریشی با فیلم «رسوایی» و «آبنبات چوبی» در جشنواره فیلم فجر حاضر بود. حال و روز […]

More »