Posts Tagged ‘زبان +تصاویر’

این دختر زبان بلندش را به رخ جهان کشید!! +تصاویر

این دختر زبان بلندش را به رخ جهان کشید!! +تصاویر این دختر زبان بلندش را به رخ جهان کشید!! + یک زن ونزوئلایی زبان خودش را که بلند ترین زبان دنیاست ، به رخ کشید. بلندترین زبان گرکاری براکو از اوکالای فلوریدا که اصالتا اهل ونزوئلا است زبان بلند خودش را به رخ جهان کشید. […]

More »

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر

زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر زبان درازی “علی منصوریان”در بازی پرسپولیس و نفت تهران! +تصاویر منصوریان در مقابل پرسپولیس ۹۰ دقیقه لب خط بود و مدام فریاد می کشید. علی منصوریان تصاویری از منصوریان در جریان بازی پرسپولیس و نفت تهران ثبت شده که برای همه می تواند بسیار جالب […]

More »