Posts Tagged ‘میگرنی شود’

سردرد میگرنی با رابطه جنسی بهتر می شود

سردرد میگرنی با رابطه جنسی بهتر می شود سالیان سال است که پزشکان بر اساس تحقیقات علمی بر این اعتقادند بوده اند که رابطه جنسی در زوجین باعث رفع سردردهای خفیف تا متوسط می شود. علت این امر آن است که رابطه جنسی با بالا بردن میزان هورمون های جنسی در بدن باعث می شوند […]

More »