Posts Tagged ‘پاشید! از’

زن جوان برای جدایی از همسرش روی خودش اسید پاشید!

زن جوان برای جدایی از همسرش روی خودش اسید پاشید! زنی جوان در محله نازی آباد تهران برای اینکه از همسرش جدا شود در اقدامی عجیب بر روی خودش اسیدپاشی کرد!     خبر حوادث : ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۵ آذر ۹۴ از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره اسید پاشی […]

More »