Posts Tagged ‘2016 رنگ’

تصاویر مکزیکی‌ها قبل از «روز مردگان»

تصاویر مکزیکی‌ها قبل از «روز مردگان» هزاران نفر در مکزیک با آرایش ظاهر خود به شکل مردگان، خود را برای مراسم روز مردگان که اول نوامبر هر سال برگزار می شود آماده می کنند. روز مردگان یک جشن ملی در مکزیک، به خصوص نواحی مرکزی و جنوبی، است که به مدت سه روز (از ۳۱ […]

More »

دکوراسیون منزل به 10 رنگ برتر در سال 2016

دکوراسیون منزل به 10 رنگ برتر در سال 2016 رنگ پنتون 2016, برترین رنگ های سال 2016, معرفی رنگ سال 2016, موسسه پنتون رنگ سال 2016, انتخاب رنگ سال 2016, چیدمان خانه با رنگ سال 2016, دکوراسیون به رنگ سال 2016, رنگ سال 2016, رنگ 2016, دکوراسیون به رنگ سال, به رنگ سال 2016 خبر […]

More »